PŘEKLADATELSKÉ A TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Mgr. Ivana Nováková

Kontakt
Jméno : Mgr. Ivana Nováková
Ulice a č.p. : Luční 1155
Město : Valašské Meziříčí
PSČ : 757 01
E-mail: novakovapreklady(at)seznam.cz
Telefon : 603 865 895
Ceník služeb

Překlad z jazyka českého do jazyka německého a opačně.

(400,- / NS)

Překlad se soudním ověřením.

(400,- / NS)

Tlumočení při obchodních a jiných jednáních.

(400,- / hod)

Vyučování německého jazyka (pro firmy)

(400,- / hod)

NS - normostrana (1800 znaků včetně mezer)
V případě zájmu je možnost sjednání množstevních slev.

Certifikáty

strana 1 strana 2

Poskytuji překlady úředních dokumentů, smluv, obchodní korespondence, aj. Dále poskytuji výuku německého jazyka pro firmy a také tlumočení při obchodních a jiných jednáních.


Své vzdělání doplňuji pravidelnou účastí na odborných seminářích organizovaných Komorou soudních tlumočníků ČR zaměřených na různé oblasti, které vyžadují překlady se soudním ověřením (soudy policie, státní zastupitelství, notáři aj.).Služby

 1. Překlad z jazyka českého do jazyka německého a opačně

  • Překládám odborné texty z oboru stavebnictví, obchodní materiály, tiskové materiály, excerpce knih nebo muzejní materiály
 2. Překlad se soudním ověřením

  • Překlady osobní dokumentace - rodné listy, oddací listy, vysvědčení, výpisy z rejstříku trestů, reference pro stavební firmy
 3. Tlumočení při obchodních a jiných jednáních

  • Tlumočím obchodní jednání, jednání při oficiálních návštěvách(např. partnerských měst), svatební obřad nebo jednání při mezinárodních projektech
 4. Vyučování německého jazyka i pro firmy

  • Vyučuji obecnou němčinu s možností specifikace podle potřeb zákazníka. Vyučuji také češtinu pro německy mluvící cizince.


Životopis

Narozena:
27.6.1954

Vzdělání:
 • Gymnázium F. Palackého VM 1969-1973
 • PFPU Olomouc 1973-1977 obor učitelství stupně
 • 1991-1994 FF Ostravské univerzity obor jazyk německý

Praxe učitelství:
 • Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 1995 doposud, firemní výuka tlumočení pro rakouské obchodní společnosti 1995 - 1998
 • Lektor pro další vzdělávání učitelů SGUN (Spolek germanistů a učitelů němčiny
 • Multiplikátor Goethe institutu Praha 1991 doposud
 • Jmenování soudním tlumočníkem 5.10.1998 Krajským soudem v Ostravě

Semináře a kurzy:
 • Jazykové vzdělávací semináře v Praze, Vídni, Hamburku, Augsburku, aj.
 • Absolvování kurzu právnické němčiny v Kroměříži, zakončeno zkouškou na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze 6.listopadu 2010.